Curso para formación de profesores de Yoga Sivananda - TTC Bariloche 2020